Partners 

ILVB 

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (ILVB) is een uit 1318 daterende broederschap in de Brabantse stad ‘s-Hertogenbosch. Tegenwoordig bestaat het oecumenisch geworden genootschap uit achttien katholieke en achttien protestantse leden die allen een vooraanstaande maatschappelijke positie innemen. De broederschap “draagt zorg voor haar eeuwenoude materiële en immateriële cultureel erfgoed, bevordert de onderlinge christelijke saamhorigheid en de broederlijke band, en houdt daarbij steeds oog voor de ontwikkelingen en problemen in de moderne tijd”. ‘Illustre’ betekent hier beroemd en heeft betrekking op de Zoete Moeder Maria. Het genootschap is tegenwoordig gevestigd in het Zwanenbroedershuis in ‘s-Hertogenbosch. Cappella Pratensis is de trotse medebewoner van het Zwanenbroedershuis.

Het Zwanenbroedershuis is tevens museum. In de rijke collectie bevinden zich elf religieuze koorboeken van de Broederschap, merendeels uit de 16e eeuw. Negen boeken bevatten een rijke schat aan polyfone muziek, en daarnaast zijn er twee boeken met Gregoriaanse (enkelstemmige) koormuziek.


Alamire Foundation

De Alamire Foundation werd in 1991 opgericht als een samenwerkingsverband tussen KU Leuven, Onderzoekseenheid Musicologie en Musica, Impulscentrum voor Muziek. Als internationaal studiecentrum stelt de Alamire Foundation zich tot doel wetenschappelijk en praktijkonderzoek te stimuleren, te coördineren en uit te voeren. Daarbij concentreert zij zich specifiek op de muziek en het muziekleven in de Nederlanden van de middeleeuwen tot 1800. Bijzondere aandacht gaat uit naar het in kaart brengen en ter beschikking stellen van onbekend of onontgonnen materiaal.
Met inzet van state-of-the-art methodes, onder meer op het vlak van digitalisering, wordt dit muzikaal erfgoed geconserveerd, bestudeerd en gevaloriseerd. De muziek, in handschrift of druk, wordt ontsloten door traditionele publicaties als inventarissen, facsimile’s en kritische tekstuitgaven en via innoverende digitale databanken. De wetenschappelijke discussies en conclusies vinden hun weg naar monografieën en vaktijdschriften, waaronder het eigen Journal of the Alamire Foundation. Samenwerking en contacten met de academische en de uitvoerderswereld, erfgoedinstellingen en de culturele sector resulteren in internationale conferenties, muzieklabo’s, festivals, concerten, tentoonstellingen en multimedia-applicaties.


De Alamire Foundation is gevestigd op het indrukwekkende complex van de Abdij van Park in Leuven/Heverlee. Cappella Pratensis fungeert voor de foundation als ensemble in residence.