Belastingvoordelen


Fiscale voordelen bij schenkingen
Schenkingen kunt u, onder voorwaarden, van de inkomstenbelasting aftrekken.
De overheid moedigt het schenken aan (erkende) goede doelen aan. Ook onze stichting is zo’n erkend goed doel met een bijzondere status, de zogenaamde culturele ANBI status. Deze status geeft de schenker aan onze stichting een extra belastingvoordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de schenking aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de schenking aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.


Er zijn 2 mogelijkheden om te schenken:


  1. Eenmalige schenking: eenmalige schenkingen van particulieren aan een culturele ANBI worden voor de inkomstenbelasting als een persoonsgebonden aftrekpost gekwalificeerd. Aftrek is mogelijk voor zover de schenking zowel € 60,- als 1% van uw (verzamel)inkomen te boven gaat, met een maximum van 10% van het (verzamel)inkomen.
  2. Periodieke schenking: naast of in plaats van een eenmalige schenking kunnen particulieren ook periodiek schenken. U kunt hiermee het volledige bedrag (x 1,25) van de schenking van de inkomstenbelasting aftrekken (er geldt geen minimum- en maximum bedrag van de schenking!). Hiervoor moet de schenking wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • er moet sprake zijn van een vaste en gelijkmatige jaarlijkse uitkering;
  • de jaarlijkse uitkering moet zijn toegezegd voor een periode van tenminste vijf jaar die uiterlijk eindigt bij uw eerder overlijden;
  • de verplichting tot de jaarlijkse periodieke uitkering moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Dit schriftelijk vastleggen kan heden ten dage middels een onderhandse overeenkomst en hoeft niet meer via de notaris.

De Stichting Vrienden van Cappella Pratensis heeft de ANBI-keur. Uw donatie is fiscaal aftrekbaar. Mocht u de hiervoor bedoelde periodieke schenking willen doen, dan kunt u hierover contact opnemen met:

Agnes Vugts 
vrienden@cappellapratensis.nl
06-42128906